top of page

"המרתון זה נקודה במסע שעברתי איתכם כל רגע ורגע ונהניתי בו בטירוף בזכותכם, בזכות האווירה בקבוצה וכמובן בזכות ערן היקר האיש והאגדה. אוהב אתכם!"

ארז בן אבי

ברלין 2015

bottom of page